Na wyposażeniu naszego zakładu znajduje się nowoczesna, elektronicznie kontrolowana linia do fosforanowania cynkowego i manganowego ( wytwarzania ochronnej powłoki fosforanów ). Jest to doskonała forma ochrony antykorozyjnej oraz stanowi doskonały podkład dla nakładania powłok malarskich i lakierniczych.

Podczas procesu używamy najwyższej jakości produktów firmy Chemetall, jednego z liderów w tej branży. Zapewniamy całkowity nadzór nad procesem poprzez pełne wyposażenie do kontroli wanien, w tym odczynniki, wskaźniki, ph-metry itd. Jesteśmy w stanie sprostać najostrzejszym wymogom odnośnie grubości i gramatury wytwarzanej powłoki, poprzez zastosowanie precyzyjnej wagi laboratoryjnej.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat posiadanego przez nas parku maszynowego, odwiedź Park maszyn