highest quality

best price

delivery on time

Certyfikaty:

Kontakt:

Hydromechanika 1 Ostaszewo
+48 55 246 93 87
infosek@hydromechanika.com.pl

Hydromechanika 3 Wielkie Walichnowy
+48 58 535 16 91
infosek@hydromechanika.com.pl

--

Osoba kontaktowa w zakresie ochrony danych osobowych:
odo@hydromechanika.com.pl

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR):

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności.
Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.
Wartość projektu: 368.359,26 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 368.359,26 zł