Z końcem lipca w naszej siedzibie w Małych Walichnowach oddano do użytku nową dodatkową komorę malarską. Komora ta wyposażona jest w ścianę wywiewną o kubaturze 10 000 m² oraz strop nawiewny o kubaturze 15 000 m². Układ wyciągowy i nawiewny wyposażony jest w wymienne filtry o stopniu filtracji 98%.