Poniżej znajdują się wszystkie standardy, normy i specyfikacje według których jesteśmy w stanie malować.

PN-EN ISO 8501: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów — Wzrokowa ocena czystości powierzchni

PN-EN ISO 8502: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów — Badania służące do oceny czystości powierzchni

PN-EN ISO 8503: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów — Charakterystyka chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej.

PN-EN ISO 8504: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów — Metody przygotowania powierzchni.

PN ISO 19840: Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich — Pomiar i kryteria przyjęcia grubości suchych powłok na chropowatych powierzchniach.

PN-EN ISO 2808: Farby i lakiery — Oznaczanie grubości powłoki.

PN-EN ISO 12944: Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.

PN-EE ISO 2409: Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć

PN-EN ISO 16276-2: Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą ochronnych systemów malarskich — Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na odrywanie) powłoki — Część 2: Badanie metodą siatki

nacięć i metodą nacięcia w kształcie X

PN-EN ISO 4624: Farby i lakiery — Próba odrywania do oceny przyczepności.

PN-EN ISO 29601: Farby i lakiery. Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych za pomocą systemów malarskich. Metody kontroli do oceny porowatości suchej powłoki oraz podawanie wyników.

ASTM 4752- Standardowa procedura pomiaru odporności (nieorganicznych) farb gruntujących o dużej zawartości cynku na bazie krzemianu etylowego na keton metylowo-etylowy (MEK) przy ścieraniu rozpuszczalnikiem

Norsok M-501 – Przygotowanie powierzchni i powłoka ochronna

PN-EN ISO 16276-1: Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich — Ocena i kryteria odbioru adhezji/kohezji (wytrzymałości na zrywanie) powłoki — Część 1: Badanie odrywania

PN-ISO 15184 – Farby i lakiery — Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową

ASTM D5162 – Standardowa praktyka wykonywania prób nieciągłości nieprzewodzących powłok ochronnych na podłożach metalicznych Standard Frosio NS 476 – level III.


Dodatkowo w jednej z naszych lokalizacji możemy wykonywać te usługi:

-Malowanie farbami na bazie PTFE oraz Molycote max 2m x 2m x 2m

-Malowanie farbami epoksydowymi max 3m x 3m x 2,8m

-Malowanie za pomocą kabiny proszkowej max 1,8m x 1,1m x 0,95m

-Śrutowanie max 3m x 2,7m x 12m

-Oksydowanie max 3m x 2,8m x 2,8m

-Fosforanowanie max 2m x 2m x x 1,2m

-Montaż gotowych elementów do 25 ton

-Testy ciśnieniowe max 2000 Bar (woda)

Posiadamy także sprzęt poniżej

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIANAZWA URZĄDZENIA
Waga laboratoryjnaFAWAG OX-220
Czujnik temperaturyLimatherm Sensor TOPI-AL.-A-3-5,7m
Tester szczelności powłokiElektroPhysic Porotest 1 / ElektroPhysic Porotest 7
Tester adhezjiDeFelsko PosiTest ATA-A
Miernik grubości powłokiMiniTest 740 / Fischer EGAB1.3 / eXacto
Miernik punktu rosyTQC DewCheck4 DC7100
Termometry elektroniczneCHY-700
Ołówkowy tester twardości powłokiBG VF 23912
Testery BresleaTQC
Termometry podczerwoneHendi