highest quality

best price

delivery on time

Śrutowanie, kuleczkowanie

IMG_2194-150x150Nasz zakład jest wyposażony w nowoczesną śrutownię oraz oczyszczarkę kabinową do przeprowadzania operacji oczyszczania powierzchni za pomoca wszystktkich możliwych ścierniw ostro krawędziowych i kulistych, o dowolnej granulacji , jak np. :

  •     kulki szklane
  •     szlaka pomiedziowa
  •     śrut staliwny
  •     tlenek glinu

Posiadamy kalibrowany i nowoczesny sprzęt do kontroli powierzchni przed, jak i po oczyszczeniu, przez co jesteśmy w stanie spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania co do oceny przygotowania powierzchni zgodne z takimi normami jak Norsok czy ISO:

  •     przyrządy do oceny stopnia oczyszczenia powierzchni
  •     przyrządy do oceny zawartości zanieczyszczeń jonowych na powierzchni ( Zestaw Breslea )
  •     przyrząd do oceny stopnia zakurzenia powierzchni
  •     chropowatościomierz elektroniczny, komparator powierzchniowy oraz zestaw Testex do tasiemkowej metody oceny chropowatości
  •     zestaw przyrządów do oceny warunków atmosferycznych podczas śrutowania ( termometry, higrometry itp )
  •     zestaw do badania twardości obrabianych materiałów w wszystkich dostępnych skalach ( HLD, HB, HRB, HRC, HV )

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat posiadanego przez nas parku maszynowego, odwiedź Park maszyn

Certyfikaty:

Kontakt:

Hydromechanika 1 Ostaszewo
+48 55 246 93 87
infosek@hydromechanika.com.pl

Hydromechanika 3 Wielkie Walichnowy
+48 58 535 16 91
infosek@hydromechanika.com.pl

--

Osoba kontaktowa w zakresie ochrony danych osobowych:
odo@hydromechanika.com.pl